Το πρόβλημα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

0

Ένα σοβαρό πρόβλημα έχει προκύψει στο τμήμα ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα ειδικά για το τελευταίο εξάμηνο εξωτερικού όπου γίνεται η σταδιακή κατάργησή του και αυτό φυσικά έχει να κάνει με το μέλλον των φοιτητών. Το stereasports δημοσιοποιεί το πρόβλημα που έχει προκύψει αφού αυτό αφορά και αρκετούς Βοιωτούς φοιτητές που βρίσκονται στην Κέρκυρα στο τμήμα αυτό και επικοινώνησαν μαζί μας για να τους βοήθησουμε όσο μπορούμε.  Παρακάτω παραθέτουμε το Δελτίο Τύπου αλλά και το Ψήφισμα για να πάρετε μια πρώτη γεύση του προβλήματος και το stereasports θα είναι κοντά στους φοιτητές για οτιδήποτε άλλο χρειαστούν αλλά θα κάνει και τις δικές του παρεμβάσεις οπουδήποτε χρειαστεί…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σ.Φ.

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

               Τα τελευταία χρόνια τα πτυχία των φοιτητών του ΤΞΓΜΔ χάνουν όλο και περισσότερο την αξία τους. Ένα σοβαρό πρόβλημα που αντι­μετωπίζουμε, μεταξύ άλλων, είναι η σταδιακή κατάργηση του εξαμήνου εξωτερικού, δηλαδή η φοίτηση των ασκού­μενων μεταφραστών για ένα εξάμηνο στο εξωτερικό με έξοδα του τμήματος, με σκοπό την περαιτέρω εξοικείωσή τους με τη γλώσσα εργα­σίας τους. Βαθμιαία το ποσό του προϋπολο­γισμού που αντιστοιχούσε στο εξάμηνο εξωτερικού μειωνόταν, με αποκορύφωμα τη φετινή απόφαση της Συγκλήτου για μηδενικό προϋπολογισμό. Η υποβάθμιση αυτή του πτυχίου μας επικυρώθηκε και νομικά, με την υπουργική απόφαση του 2012 η οποία καθιστά δυνητικό πια, αντί για υποχρεωτικό, το εξάμηνο εξωτερικού. Η ίδια πολιτική λιτότητας προ­καλεί στο τμήμα μας εξίσου σημαντικά προβλήματα, όπως την έλλειψη διδακτι­κού προσωπικού, κυρίως στην κατεύθυνση της Διερμηνείας και την ειδίκευση της Ισπα­νικής που στην ουσία έχει καταργηθεί.

Το εξάμηνο εξωτερικού δεν αποτελεί πολυτέλεια, ούτε απλώς 21 διδακτικές μονάδες. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών μας και απαραίτητο εφόδιο για ένα μεταφραστή, καθώς έρχεται σε άμεση επαφή με το αντικείμενό του. Η κατάργηση αυτού απορρέει από την εσκεμμένη υποχρηματοδότηση της παιδείας και την υποβάθμιση του δημοσίου δωρεάν και ενιαίου χαρακτήρα του πανεπιστημίου. Κατά συνέπεια, δημιουργούνται πτυχίων δύο ταχυτήτων: όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδά τους μόνοι τους για να μεταβούν στο εξάμηνο εξωτερικού, αυτόματα αποκτούν πτυχίο κατώτερο από αυτούς που «δύνανται».

Ως Σύλλογος Φοιτητών καταγγέλλουμε την απαράδεκτη στάση της Συγκλήτου και της πρυτανικής αρχής, που ενώ γνωρίζει το πρόβλημα εδώ και χρόνια, όχι μόνο αδιαφορεί για αυτό και προωθεί την κατάργηση του εξαμήνου και δείχνει ξεκάθαρα τη στάση της απέναντι στους αγώνες των φοιτητών με συλλήψεις, μηνύσεις, εκφοβισμό και κλειστές πόρτες.

Απαιτούμε:

  • αύξηση του προϋπολογισμού για το πανεπιστήμιο,
  • επαρκή χρηματοδότηση για την πλήρη κάλυψη των εξόδων των φοιτητών στο εξωτερικό,
  • διατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα του εξαμήνου,
  • πρόσληψη μόνιμου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.

Ζητάμε τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, των εργαζομένων και της φοιτητικής κοινότητας για τον αγώνα μας. Καλούμε όλα τα όργανα του πανεπιστημίου να πάρουν ξεκάθαρη θέση για το ζήτημα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Συνέλευση του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας παμψηφεί και ομοφώνως ζητά την κατάργηση της Υ.Α. 152841/Β1/4-12-2012 και την επαναφορά των πραγμάτων στην κατάσταση που οριζόταν από την Υ.Α. Β1/61/25-1-1998, σύμφωνα με την οποία το εξάμηνο εξωτερικού των φοιτητών του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. είναι υποχρεωτικό και πλήρως επιχορηγούμενο (δωρεάν) από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

 Κέρκυρα 18 Φεβρουαρίου 2015

Comments are closed.