Ο Ανδρέας Διαμαντόπουλος πρόεδρος του Δ.Σ. Λεβαδέων

0

Ο Ανδρέας Διαμαντόπουλος είναι ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων μετά την σημερινή διαδικασία που πραγματοποιήθηκε βάσει των άρθρων 64 και 74 του Ν. 3852/2010 και την υπ’ αρ. 43/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξελέγησαν χωριστά και με μυστική ψηφοφορία ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας των Δημοτικών Συμβουλίων. Στη συνέχεια εκλέχτηκαν τα μέλη των Οικονομικών Επιτροπών και των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής.

 

Ο Ανδρέας Διαμαντόπουλος συγκέντρωσε την μεγαλύτερη πλειοψηφία αφού ψηφίστηκε από το μεγαλύτερο σύνολο όλων των παρατάξεων.

Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο Σπύρος Γκικόπουλος και Γραμματέας ο Παπαϊωάννου.

Comments are closed.