Αμβρυσσέας: Η ώρα της απονομής…

0

• Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2016-2017 !!!!!

Κυριακή 21 Μαΐου 2017  ώρα 17.00

Αμβρυσσέας – Ολυμπιακός (κ-20)

Τ Ο Δ Ι Σ Τ Ο Μ Ο
Γ Ι Ο Ρ Τ ΑΖ Ε Ι !!!

Αμβρυσσέας

• Ο Α Μ Β Ρ Υ Σ Σ Ε Α Σ
Σ Τ Η Γ ‘ Ε Θ Ν Ι Κ Η !!!

Comments are closed.