Βοιωτία: Το πρόγραμμα της α’ κατηγορίας

0

1η αγωνιστική – 16η

Κόκκινο – Κιθαιρώνας Καπαρελίου
Κεραυνός Αγ. Θωμά  – Ορχομενός
Παναλίαρτος – Δήλεσι
Πλαταιές – Απόλλων Ακραιφνίου
Θήβα – Υψηλάντης
Μαυρομάτι – Κυπαρισσός
Παρνασσός Αράχωβας – Ολυμπιάδα Οινοφύτων
Ενωση Α.Σ.Α – Αρματηλάτης

2η αγωνιστική – 17η

Απόλλων Ακραιφνίου – Ενωση Α.Σ.Α
Κυπαρισσός – Κιθαιρώνας Καπαρελίου
Ορχομενός – Κόκκινο
Ολυμπιάδα Οινοφύτων – Θήβα
Αρματηλάτης – Παναλίαρτος
Παρνασσός – Πλαταιές
Υψηλάντης – Μαυρομάτι
Δήλεσι – Κεραυνός Αγ. Θωμά

3η αγωνιστική – 18η

Πλαταιές – Ενωση Α.Σ.Α
Κυπαρισσός – Ορχομενός
Κόκκινο – Δήλεσι
Θήβα – Παρνασσός Αράχωβας
Παναλίαρτος – Απόλλων Ακραιφνίου
Κιθαιρώνας Καπαρελίου – Υψηλάντης
Κεραυνός Αγ. Θωμά – Αρματηλάτης
Μαυρομάτι – Ολυμπιάδα Οινοφύτων

4η αγωνιστική – 19η

Ολυμπιάδα Οινοφύτων – Κιθαιρώνας Καπαρελίου
Αρματηλάτης – Κόκκινο
Υψηλάντης – Ορχομενός
Ενωση Α.Σ.Α – Παναλίαρτος
Δήλεσι – Κυπαρισσός
Θήβα – Πλαταιές
Παρνασσός Αράχωβας – Μαυρομάτι
Απόλλων Ακραιφνίου – Κεραυνός Αγ. Θωμά

5η αγωνιστική – 20η

Κεραυνός Αγ. Θωμά – Ενωση Α.Σ.Α
Μαυρομάτι – Θήβα
Υψηλάντης – Δήλεσι
Κιθαιρώνας – Παρνασσός Αράχωβας
Κόκκινο – Απόλλων Ακραιφνίου
Πλαταιές – Παναλίαρτος
Ορχομενός – Ολυμπιάδα Οινοφύτων
Κυπαρισσός – Αρματηλάτης

6η αγωνιστική – 21η 

Θήβα – Κιθαιρώνας Καπαρελίου
Ενωση Α.Σ.Α – Κόκκινο
Παρνασσός Αράχωβας – Ορχομενός
Ολυμπιάδα Οινοφύτων – Δήλεσι
Αρματηλάτης – Υψηλάντης
Απόλλων Ακραιφνίου – Κυπαρισσός
Παναλίαρτος – Κεραυνός Αγ. Θωμά
Μαυρομάτι – Πλαταιές

7η αγωνιστική – 22η

Κυπαρισσός – Ενωση Α.Σ.Α
Ορχομενός – Θήβα
Δήλεσι – Παρνασσός Αράχωβας
Υψηλάντης – Απόλλων Ακραιφνίου
Κόκκινο – Παναλίαρτος
Κιθαιρώνας – Μαυρομάτι
Ολυμπιάδα Οινοφύτων – Αρματηλάτης
Πλαταιές – Κεραυνός Αγ. Θωμά

8η αγωνιστική – 23η

Κεραυνός Αγ. Θωμά – Κόκκινο
Μαυρομάτι – Ορχομενός
Ενωση Α.Σ.Α – Υψηλάντης
Θήβα – Δήλεσι
Παναλίαρτος – Κυπαρισσός
Κιθαιρώνας – Πλαταιές
Απόλλων Ακραιφνίου – Ολυμπιάδα Οινοφύτων
Παρνασσός Αράχωβας -Αρματηλάτης

9η αγωνιστική – 24η

Ολυμπιάδα Οινοφύτων – Ενωση Α.Σ.Α
Ορχομενός – Κιθαιρώνας Καπαρελίου
Αρματηλάτης – Θήβα
Πλαταιές – Κόκκινο
Απόλλων Ακραιφνίου – Παρνασσός Αράχωβας
Υψηλάντης – Παναλίαρτος
Κυπαρισσός – Κεραυνός Αγ. Θωμά
Δήλεσι – Μαυρομάτι

10η αγωνιστική – 25η

Κιθαιρώνας Καπαρελίου – Δήλεσι
Ενωση Α.Σ.Α – Παρνασσός Αράχωβας
Θήβα – Απόλλων Ακραιφνίου
Κεραυνός Αγ. Θωμά – Υψηλάντης
Κόκκινο – Κυπαρισσός
Ορχομενός – Πλαταιές
Παναλίαρτος – Ολυμπιάδα Οινοφύτων
Μαυρομάτι – Αρματηλάτης

11η αγωνιστική – 26η

Αρματηλάτης – Κιθαιρώνας Καπαρελίου
Ενωση Α.Σ.Α – Θήβα
Υψηλάντης – Κόκκινο
Παρνασσός Αράχωβας – Παναλίαρτος
Δήλεσι – Ορχομενός
Πλαταιές – Κυπαρισσός
Απόλλων Ακραιφνίου – Μαυρομάτι
Ολυμπιάδα Οινοφύτων – Κεραυνός Αγ. Θωμά

12η αγωνιστική – 27η

Μαυρομάτι – Ενωση Α.Σ.Α
Παναλίαρτος – Θήβα
Κεραυνός Αγ. Θωμά – Παρνασσός Αράχωβας
Κιθαιρώνας Καπαρελίου – Απόλλων Ακραιφνίου
Κυπαρισσός – Υψηλάντης
Δήλεσι – Πλαταιές
Κόκκινο – Ολυμπιάδα Οινοφύτων
Ορχομενός – Αρματηλάτης

13η αγωνιστική – 28η

Ενωση Α.Σ.Α – Κιθαιρώνας Καπαρελίου
Παρνασσός Αράχωβας – Κόκκινο
Απόλλων Ακραιφνίου – Ορχομενός
Αρματηλάτης – Δήλεσι
Πλαταιές – Υψηλάντης
Ολυμπιάδα Οινοφύτων – Κυπαρισσός 
Παναλίαρτος – Μαυρομάτι
Θήβα – Κεραυνός Αγ. Θωμά

14η αγωνιστική – 29η

Ορχομενός – Ενωση Α.Σ.Α
Κόκκινο – Θήβα
Κυπαρισσός – Παρνασσός Αράχωβας
Δήλεσι – Απόλλων Ακραιφνίου
Κιθαιρώνας Καπαρελίου – Παναλίαρτος
Αρματηλάτης – Πλαταιές
Κεραυνός Αγ. Θωμά – Μαυρομάτι
Υψηλάντης – Ολυμπιάδα Οινοφύτων

15η αγωνιστική – 30η 

Κεραυνός Αγ. Θωμά – Κιθαιρώνας Καπαρελίου
Μαυρομάτι – Κόκκινο
Παναλίαρτος – Ορχομενός
Ενωση Α.Σ.Α – Δήλεσι
Παρνασσός Αράχωβας – Υψηλάντης
Θήβα – Κυπαρισσός
Πλαταιές – Ολυμπιάδα Οινοφύτων
Απόλλων Ακραιφνίου – Αρματηλάτης

Comments are closed.