Υποχρεωτική έκδοση κάρτας υγείας. Νέα ταλαιπωρία…

0

Η ταλαιπωρία των ομάδων συνεχίζεται…

Mέχρι σήμερα είχαν την υποχρέωση να τρέχουν στα ΚΕΠ και στα Αστυνομικά Τμήματα για να θεωρήσουν τις δηλώσεις συναίνεσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Τώρα ήρθε και η κοινή υπουργική απόφαση για την υποχρεωτική έκδοση κάρτας υγείας να βάλει ξανά τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, όπως και τους αθλητές όλων των αθλημάτων σε μεγαλύτερή ταλαιπωρία.

Το έγγραφο που έστειλε η ΕΠΟ στην ΕΠΣΒ ενημερώνει για την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τα νέα δεδομένα μέχρι τις… 9 Οκτωβρίου, χωρίς να διευκρινίζει αν καλύπτονται οι ποδοσφαιριστές που έχουν ήδη περάσει από ιατρικές εξετάσεις και συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις υγείας των σωματείων.

Σύμφωνα με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση:

1. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών καταγράφεται σε κάρτα υγείας, είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.

2. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του.

3. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.

Περιεχόμενο 1. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή περιλαμβάνονται τα κάτωθι στοιχεία: α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία β) Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή γ) Έτος γέννησης δ) Άθλημα ε) Φωτογραφία στ) Αριθμός Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας ζ) Α.Μ.Κ.Α. η) Ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση – υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες). θ) Βεβαίωση – υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας.

Έκδοση και Ισχύς

1. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή εκδίδεται και ανανεώνεται από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Η έκδοση και ανανέωση της γίνεται ατελώς, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρηση της.

2. Εκδίδεται μόνον κατόπιν των εξής υποχρεωτικών εξετάσεων: α) Κλινική εξέταση β) Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα.

3. Αναλόγως των ευρημάτων των ως άνω υποχρεωτικών εξετάσεων και εφόσον οι ιατροί της παρ. 1 του άρθρου 4 κρίνουν σύμφωνα με την επιστημονική κρίση τους απαραίτητη την περαιτέρω διερεύνηση, δύνανται να παραπέμπουν τον αθλητή για περαιτέρω εξετάσεις.

Θεώρηση

1. Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα.

2. Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων, τα οποία θα διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε., σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών.Έναρξη ισχύος απο 09/10/2018 , οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες οφείλουν να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των αθλητικών σωματείων της δύναμης τους και την έκδοση των Καρτών Υγείας των αθλητών τους.

Comments are closed.